Categorien

TELECO sat equipment

 

Schwaiger SF9002

Oyster Vision software upgrade

Oyster Vision software upgrade

Oyster Vision 2 en 3: Door middel van een software update draait de schotel weer naar de Astra 3 satelliet.
De kosten zijn afhankelijk van de huidige versie van de Oyster de prijzen beginnen vanaf 45,-

Kosten voor de update zijn € 49,00. U kunt er op wachten, wel altijd eerst een afspraak maken.

Satisfaction SCT Erotiek Smartcard

Upgrade Set naar 85cm

 

Teleco Upgrade Set Telesat 65cm naar 85cm

Bezoekerteller

Op dit moment 6
websitebezoeker(s) online

406909 bezoeker(s)
Sinds 24.05.2013

Service-Center


SERVICE & SUPPORT

Hoe kunnen wij u helpen ?

Indien desondanks defecten zich voordoen zullen deze tot 24 maanden na aankoop-datum gratis worden hersteld. Als aankoopdatum geldt de datum zoals vermeld op de aankoopbon.

De garantie vervalt indien:

Geen geldig gedateerde koopbon bij het defecte apparaat is bijgesloten.
Bijgevoegd koopbon gewijzigd is (doorhalingen etc.).
Wijzigingen in het apparaat zijn aangebracht door andere instanties dan Eurosatshop.
Er schade is veroorzaakt door installatie, (pogingen) tot reparatie en/of modificatie, dan wel door transport, vuur, waterschade, chemicalien, vallen, stoten of andere (natuur)rampen.
 
Defecte apparatuur kan slechts bij Eurosatshop voor reparatie worden aangeboden. Wij houden ons het recht voor onaangekondigde zendingen te weigeren. Ongefrankeerde zendingen en retourzendingen onder Rembours zullen te allen tijde door Eurosat- Electronics worden geweigerd.

Tenzij anders aangegeven dient het defecte apparaat, deugdelijk verpakt, en voorzien te zijn van een een duidelijke klachtomschrijving ( vermelding adres en telefoonnummer voor vragen in verband met uw klacht)
 naar  Eurosatshop bvba Diestersteeweg 145  3510 Kermt

te worden gezonden. Bij defecten niet vallende onder de garantie volgt eerst een prijsopgave voor Herstelling.

Portokosten voor de retourzending van het onder garantie herstelde artikel aan de klant is tijdens de garantieperiode voor rekening van Eurosatshop, mits het toestel inderdaad een mankement vertoonde. Indien geen fout is geconstateerd zal het toestel echter op kosten van koper per post worden geretourneerd. Onderzoek naar de oorzaak van defecten tijdens de garantieperiode beschouwt Eurosatshop service en is daarom kosteloos.

Het streven is defecten aan apparatuur die bij Eurosatshop is ingekocht binnen maximaal 15 werkdagen te verhelpen. Aan deze doelstellingen kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
 

Zelf installeren van een satellietontvanger

 

Hoe doe ik dat?
Elke beginnende, maar ook iets meer ervaren schotelbezitter vraagt zich
bij het afstellen van z'n schotel af, wat er mis gaat, als het na 10 minuten nog steeds niet werkt.
Eigenlijk zijn verplichte items bij het uitrichten van een schotel minimaal een satfinder en een compas.
Geduld is geen overbodige luxe en is voor het goed uitrichten essentieel.

Het bepalen van de richting mbv een compas
We zijn natuurlijk niet allemaal bij de padvinders geweest (tegenwoordig zijn de meeste paden al gevonden, dus 'who cares'), vandaar dat ik toch nog even stil wil staan bij het fenomeen 'compas'.
Een compas is een klein doosje, met daarop een vrij bewegende, gemagnetiseerde naald. Deze naald heeft (als het een béétje compas is) een rood puntje of is zelfs voor de helft rood: dit wijst in de richting van het noorden.
Let er op dat je het compas niet in de buurt van veel metaal houdt of erger, andere magnetische velden, want dan gaat het helemaal mis.

Hou het compas rustig vast en wacht tot de naald stil staat.
Draai je lichaam een beetje naar links of naar rechts, als het goed is, blijft de naald steeds dezelfde richting voor het noorden aangeven.
Als dat zo is, kun je met zekerheid zeggen, waar zich het magnetisch noorden bevindt.
Nu je het noorden weet te vinden, weet je ook waar het zuiden ligt (dat ligt immers recht tegenover het noorden).
Als we spreken over de Astra satelliet, dan wordt daarbij genoemd de term '19,2 graden oost'.
Voor Hotbird praten we over '13 graden oost'. Dit betekent dat we voor Astra, rekenent vanuit het magnetisch zuiden, 19,2 graden 'naar links' moeten kijken (daar ligt namelijk het oosten) en voor hotbird is dat 13 graden.
We komen dus in de lucht eerst Hotbird tegen, zouden we de schotel verder naar links draaien, dan komen we bij Astra aan.
Verder moet je nog weten dat haaks op het zuiden naar links 90 graden oost is en haaks naar rechts praten we over 90 graden west.
Hou ik dus het compas recht voor me en staat het compas zoals hierboven afgebeeld (S staat voor 'South', of zuid in dit geval, het pijltje wijst noord) en ik volg de lijntjes, kan ik bepalen waar Astra en Hotbird zit.
Begrijp je nu ook, dat Hispasat (op 30 graden West) op de plek hangt waar
bovenstaand lijntje naartoe wijst?
Nu je weet waar je schotel (ongeveer!) naar toe moet wijzen, heb je al een belangrijk struikelblok overwonnen.
Bedenk echter heel goed, dat 19,2 graden géén 18,2 graden is en ook geen 20,2, of zelfs geen 19,4!!

Met andere woorden HET UITRICHTEN VAN JE SCHOTEL IS HEEL NAUWKEURIG!

Het bepalen van de hoogte-hoek mbv schema's
Nu we weten in welke richting de schotel moet wijzen, kunnen we in die hoek gaan kijken of we nog een ander struikelblok kunnen wegnemen.
Het is namelijk ESSENTIEEL(!) dat er beslist geen enkel object tussen de schotel en de satelliet hangt staat of ligt!
Toen Holland en belgie nog uit moeras en kale vlaktes bestond was het uitrichten van een schotel niet zo erg ingewikkeld,
(jammer dat ze er toen nog niet waren) maar nu we overal gebouwen en bomen hebben staan wordt het iets lastiger.
Een satelliet hangt namelijk maar op precies één punt in de lucht, dat klinkt gek, maar denk er even over na.
Het betekent namelijk ook dat je maar in één positie van je schotel de satelliet kunt ontvangen.
Waar we ongeveer 'links/rechts' moeten zijn weten we nu, maar we moeten dus ook nog weten hoe 'hoog' hij hangt, in vaktermen praten we over de 'elevatie' van de satelliet.
Omdat de aarde rond is (naar een idee van Galilei), de satellieten precies boven de evenaar hangen (naar een idee van een of andere wetenschapper),
en wij niet allemaal op dezelfde plek wonen (naar uw eigen idee) is dus ook de 'hoogte' waar wij de satelliet zien, voor iedereen (beperkt) verschillend!
Achterop de installatie handleiding van de Triax schotels, staan 4 plaatjes die de elevatie aangeven voor de astra, hotbird, sirius en thor satelliet,
ten opzichte van verschillende lokaties in europa.
Kijken we naar het plaatje van astra 19.2 graden, kunnen we zien dat de hoek waaronder we de astra kunnen 'zien' ,
van zuid limburg tot de wadden loopt van ca. 29 graden tot ca.27,5 graad.
Maar ook hier kunnen we weer stellen, dat een schotel die het dus in de 'stand' die goed is voor Texel, niet gaat werken in Heerlen!
Om te kijken of je dit principe snapt, kun je kijken of je kunt voorspellen welke elevatie je moet verwachten,
als je in de afrikaanse woestijnen zou proberen astra te ontvangen, als je dus 'op de evenaar' zit. Het correcte antwoord is 90 graden, ofwel recht omhoog.
Zie je dat naar mate je richting spanje gaat, de hoek steeds stijler wordt (zuid spanje meer dan 45 graden en dat heeft nog niets met de temperatuur te maken!).
Bijna iedereen heeft dus te maken met obstakels om zijn/haar huis. Bomen, huizen, een koe. Ze zijn niet noodzakelijkerwijs een probleem.
Als er echter iets tussen je schotel en de satelliet 'staat' ontvang je niets. Zo simpel is het. Dan wordt het dus zagen, vragen of buren willen verhuizen of biefstuk eten. Of je moet de schotel op een andere plek hangen.

De installatie stap voor stap
Theoretisch hebben we nu dus alles onder controle, tijd voor de praktijk.

1. Stel vast, waar de schotel moet komen te hangen
Let er op dat de hoogte voor de ontvangst niet van belang is, het is wel van belang voor evt. obstakels.
Als er obstakels zijn, bereken dan of ze een probleem kunnen opleveren.
Hou rekening met het zuiden en de 19,2 graden die je naar links moet kunnen kijken.
Een schotel kan mooier zijn als ie aan de andere kant van het huis hangt, maar als je
dan de satelliet niet kunt 'zien' heb je er weinig aan!

2. Stel vast, dat je alle benodigde materialen hebt
Denk aan: ophangbeugels, gereedschap, satfinder, compas, ontvanger, voldoende kabel, connectoren, ladder, boormachine etc.

3. Bevestig de ophang beugels
Zorg voor goede keil-bouten of muurpluggen, die geschikt zijn zowel de beugel als de schotel te dragen. Zorg dat alles zo perfect mogelijk water-pas staat!!

4. Bereken de theoretische hoek, waaronder de schotel moet worden opgehangen
Bekijk aan de hand van de installatie instructie voor de schotel, welke hoek de schotel moet hebben (vertikaal). Op triax schotels staat een gradenverdeling die een inzicht geeft in hoe de schotel ongeveer moet worden afgesteld (let wel, dit is een indictie!!).

5. Bevestig de satfinder en 'zoek' de satelliet
Op de satfinder zit een 'to reciever' aansluiting. Sluit deze aan op de ontvanger. De andere kant is gemarkeerd met 'to LNB'. Zet hier met een kort kabeltje de LNB aan. Als de ontvager aanstaat, moet het lampje in de satfinder gaan branden en als de knop helemaal naar recht staat, zal een luide fluittoon klinken.
Draai nu de knop terug tot de meter nét niet meer uitslaat en nét geen fluittoon meer te horen is, en hou de schotel rechtop in je handen. Richt in de richting waarin je de satelliet verwacht.
De schotel zal bijna vertikaal moeten staan en je zult in 2 posities een luide fluittoon horen, zelfs als je daarna de draaiknop helemaal naar links draait (maximale demping). Dan nog zul je merken dat op 2 punten links van het zuiden de meter vol in de hoek terecht zal komen en de fluittoon zeer hard zal zijn. Dit zijn Astra (links) en Hotbird (rechts).

6. Bevestig de schotel en 'zoek' de satelliet opnieuw de vertikale hoek
Omdat het aluminium van de bevestigingsmaterialen een soepele draaiing tegen gaan, moeten alle bouten en vleugelmoeren flink los zijn, zodat de schotel makkelijk kan bewegen. Terwijl de schotel nu in de beugel hangt, richt je opnieuw naar het punt waar je, toen je de schotel 'in je handen' had de 2 satellieten opmerkte. Met veel geduld zul je nu op weer één van die signalen terug vinden. Fixeer nu de vertikale (hoog/laag) hoek van de schotel.
Als de satfinder nog steeds uitslaat gaat het de goede kant op.

7. Zet de vertikale hoek vast en zoek de horizontale hoek
Als je de schotel nu vertikaal hebt gefixeerd (vleugelmoeren aan de schotel hebt vastgedraaid) EN de satfinder piept nog, wordt het tijd de satfinder van de kabel te verwijderen.
Zij dempt namelijk dusdanig veel, dat de ontvanger niets meer ontvangt.
De kabel dus direct op de lnb zetten. Kijk op de ontvanger, zet de signaalmeter op het menu voor en kijk of je ontvangst hebt.
Als er wel signaal is, maar geen kwaliteit (Canal+ ontvangers geven dan een rode balk), dan ben je wel uitgericht op een satelliet, maar niet op de goede.
In geval je op zoek was naar astra, moet je dus naar links draaien, want je staat dan blijkbaar op hotbird.
Laat iemand naar de tv kijken of kijk hier zelf na, je zult zien dat je links nu nog een sterk signaal vindt waar wél kwaliteit of een groene balk bij hoort!

8. Schroef de schotel vast
Laat iemand (of kijk zelf) de meter op de ontvanger goed in de gaten houden.
Schroef alle vleugelmoeren goed vast (ECHT vast) zonder dat je noemenswaardig signaalverlies waarneemt op de meter in de ontvanger. Als dat gelukt is, is de missie geslaagt!!

9. Bij een monoblock
Heb je een monoblock lnb, dan moet je nu op de ontvanger een hotbird kanaal opzetten en kijken hoeveel signaal daar nu is.
Draai, voor zover nodig, de lnb in haar houder naar beneden, tot maximaal signaal wordt ontvangen.

Let op als je draait, 1cm bij je schotel is tientallen kilometers op de evenaar, dus heel nauwkeurig werken, beetje voor beetje.

Terug

Welkom terug!

Emailadres:
Password:
Password vergeten?

Plaatsingsdienst

TIVUSAT SMARCAM + CARD

Teleco Update

Software update voor de schotelsystemen van Teleco. 
 

Schotel ontvangt geen Astra 3 meer ?
Door middel van een software update draait u schotel weer naar de Astra 3 (23,5)satelliet.

Telesat
Flatsat Classic + Smart
Flatsat Easy + Smart
Flatsat Skew Easy + Smart
Flatsat Komfort + Smart
Flatsat Elegance + Smart
Flatsat Elegance Skew + Smart
TELECO Internet Sat
Voyager G3 Digimatic

Kosten voor de update zijn € 49,00. U kunt er op wachten, wel altijd eerst een afspraak maken.

Bestseller

01. Maximum DiSEqC 4/1 switch High ISO

8,95 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

02. SATFINDER SET

20,95 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

03. Tegelvoet staal

39,00 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

04. Satellietzoeker "Sat-Beeper"

9,95 EUR
excl. Omzetbelasting excl. Verzendkosten

05. Afstandsbediening M7 SAT 801

32,95 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

06. 1 x Keilbout M 8 x 75 mm

2,50 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

07. M7 afstandsbediening voor MZ101 en MP201

32,95 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

08. Schwaiger SF9002 - Digitaler Sat-Finder HD

209,00 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

09. Staal Muurbeugel set 20cm

21,00 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

10. Staal Muurbeugel set 10cm

18,00 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

Aanbiedingen

Aston/Seca module 1.05

Aston/Seca module 1.05
In plaats van 59,00 EUR
Alleen 15,00 EUR
U spaart 75 % / 44,00 EUR

incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

Parse Time: 0.587s