Categorien

TELECO sat equipment

 

Schwaiger SF9002

Oyster Vision software upgrade

Oyster Vision software upgrade

Oyster Vision 2 en 3: Door middel van een software update draait de schotel weer naar de Astra 3 satelliet.
De kosten zijn afhankelijk van de huidige versie van de Oyster de prijzen beginnen vanaf 45,-

Kosten voor de update zijn € 49,00. U kunt er op wachten, wel altijd eerst een afspraak maken.

Satisfaction SCT Erotiek Smartcard

Upgrade Set naar 85cm

 

Teleco Upgrade Set Telesat 65cm naar 85cm

Bezoekerteller

Op dit moment 6
websitebezoeker(s) online

406909 bezoeker(s)
Sinds 24.05.2013

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de KLANT ongeacht of de voorwaarden van de KLANT in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Eurosatshop bvba, gevestigd te Kermt (hierna genoemd VERKOPER).

2. LEVERING
De opdracht van de KLANT dient duidelijk en voor slechts een uitleg vatbaar te zijn. Normaliter wordt een voorradig artikel binnen 2 dagen bezorgd. Niet voorradige artikelen worden normaal gesproken binnen 1 week geleverd. Mocht de levering de 7 werkdagen overschrijden dan krijgt de KLANT hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. Wanneer de leveringstermijn van 30 dagen wordt of zal worden overschreden om welke reden dan ook, zal VERKOPER onmiddellijk de KLANT hiervan in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden. 

3. PRIJZEN
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van de VERKOPER onder voorbehoud van type of drukfouten. De VERKOPER heeft het recht binnen 24 uur de KLANT te informeren indien zulks het geval is. De prijzen zijn inclusief B.T.W en Verzendkosten.

4. BETALING en BEZORGING
 

Vooruitbetaling

Onze rekeninginformatie: eurosatshop b.v.b.a. BNP PARIBAS FORTISBANK  BIC GEBABEBB / IBAN BE37 0012 6948 0628.

MasterCard en VISA.

Voor een betaling met creditcard rekenen wij 2,5% aan transactiekosten.

Paypal . 

Voor een betaling met Paypal rekenen wij 2,5% aan transactiekosten.

Rembours.

Extra kosten voor een bestelling onder rembours bedragen € 8,- (bovenop de reguliere verzendkosten). Rembours is alleen beschikbaar voor België .

 

5. GARANTIE
De garantieperiode voor alle producten wordt door VERKOPER gegarandeerd voor minimaal 1 jaar. Hebben leveranciers van producten een langere garantietermijn dan zal VERKOPER deze langere termijn eveneens garanderen. Bij geconstateerde gebreken zal de KLANT de goederen voorzien van een duidelijke klachtenomschrijving op zijn kosten in de originele verpakking retourneren naar VERKOPER. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, dan zal VERKOPER deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal VERKOPER de verzendkosten naar de KLANT voor haar rekening nemen. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de KLANT dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening. Het zelf gaan sleutelen aan door VERKOPER geleverde apparatuur alsmede het onkundig gebruik heeft tot gevolg dat de garantie ogenblikkelijk komt te vervallen.

6. AFKOELINGSPERIODE
Na ontvangst van het bestelde product, heeft u de bevoegdheid gedurende een periode van 7 dagen ("de afkoelingsperiode") zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. De ontbinding van de overeenkomst gedurende de afkoelingsperiode dient schriftelijk aan VERKOPER te worden gemeld. Indien u de overeenkomst ontbindt, dan dient u het product onmiddellijk terug te sturen naar VERKOPER, en dient u zelf de kosten van, en het risico voor het retour zenden van het product te dragen. Tevens dient u de kosten te vergoeden die gemaakt zijn om uw product de eerste keer te verzenden. Eventueel door u verrichte betalingen op het moment dat u de overeenkomst ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zullen door VERKOPER binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending van het product aan u worden terugbetaald. Een overeenkomst tussen u en VERKOPER kan op grond van dit artikel niet worden ontbonden in het geval het product door u reeds is gebruikt of als gevolg van een aan u te wijten handeling of nalatigheid is beschadigd. In het geval VERKOPER het vermoeden heeft dat het product reeds is gebruikt of als gevolg van een aan u te wijten handeling is beschadigd, dan heeft VERKOPER het recht om geretourneerde producten te weigeren en/of de reeds door u verrichte betalingen niet terug te betalen, dan wel slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren. Indien op grond van dit artikel door u een product aan VERKOPER wordt teruggezonden, dat naar het oordeel van VERKOPER reeds is gebruikt of schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor u risico komt, dan zal VERKOPER u hiervan schriftelijk in kennis stellen. Daarbij zal VERKOPER aangeven of (een gedeelte van) het reeds betaalde bedrag aan u zal worden terugbetaald.

Bent u niet tevreden met uw aankoop, dan kunt u het product binnen 7 dagen na aflevering ruilen of retourneren. Het product dient dan wel compleet en niet beschadigd te zijn en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking te zitten.

Wat wordt er gecrediteerd?

100% - Product is compleet, geopend, ongebruikt - WEL in originele verpakking retour
70% - Product is compleet, geopend, ongebruikt - NIET in originele verpakking retour
50% - Product is compleet, gebruikt - WEL in originele verpakking retour
40% - Product is compleet, gebruikt - NIET in originele verpakking retour
0% - Product is incompleet, defect of beschadigd
 

7. KLACHTEN
Alle klachten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de levering, kwaliteit en hoedanigheid van het product, dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Verkoper.
Na ontvangst van de klacht zal VERKOPER binnen 10 dagen proberen de klacht op te lossen. Klachten kunnen ingediend worden via:

Klantenservice Eurosatshop bvba
Diestersteenweg 145 - 147
B- 3510 Kermt

8. AANSPRAKELIJKHEID
VERKOPER aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van KLANT of van derden welke veroorzaakt wordt door een geleverd product.

9. OVERMACHT
VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van gebeurtenissen die door VERKOPER niet te beïnvloeden zijn. Hieronder vallen, maar wordt niet gelimiteerd tot: stakingen, embargo's, natuurrampen, veranderde wetgeving in binnen of buitenland.

10. PRIVACY
Gegevens of mailing van KOPER worden niet aan derden verstrekt of gebruikt voor commerciële doeleinden. VERKOPER zal uw persoonsgegevens registreren en opnemen in een bestand, zodat zij in staat wordt gesteld de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te komen. In het geval u op de Website heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen, dan verleent u uitdrukkelijk toestemming aan VERKOPER. voor het toezenden van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, nieuwsbrieven en/of reclamemateriaal, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan VERKOPER te richten. VERKOPER zal u dan binnen 2 weken een overzicht verstrekken van uw bij VERKOPER aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VERKOPER te melden, waarbij u aangeeft of u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. VERKOPER zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij VERKOPER hiertoe niet in staat is. In dat geval zal VERKOPER uw persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.

11. ARBITRAGE
Voor rechtszaken is het Belgische recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen KLANT en VERKOPER zal de uitspraak van de Belgische rechter bindend zijn.

Terug

Welkom terug!

Emailadres:
Password:
Password vergeten?

Plaatsingsdienst

TIVUSAT SMARCAM + CARD

Teleco Update

Software update voor de schotelsystemen van Teleco. 
 

Schotel ontvangt geen Astra 3 meer ?
Door middel van een software update draait u schotel weer naar de Astra 3 (23,5)satelliet.

Telesat
Flatsat Classic + Smart
Flatsat Easy + Smart
Flatsat Skew Easy + Smart
Flatsat Komfort + Smart
Flatsat Elegance + Smart
Flatsat Elegance Skew + Smart
TELECO Internet Sat
Voyager G3 Digimatic

Kosten voor de update zijn € 49,00. U kunt er op wachten, wel altijd eerst een afspraak maken.

Bestseller

01. Maximum DiSEqC 4/1 switch High ISO

8,95 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

02. SATFINDER SET

20,95 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

03. Tegelvoet staal

39,00 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

04. Satellietzoeker "Sat-Beeper"

9,95 EUR
excl. Omzetbelasting excl. Verzendkosten

05. Afstandsbediening M7 SAT 801

32,95 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

06. 1 x Keilbout M 8 x 75 mm

2,50 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

07. M7 afstandsbediening voor MZ101 en MP201

32,95 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

08. Schwaiger SF9002 - Digitaler Sat-Finder HD

209,00 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

09. Staal Muurbeugel set 20cm

21,00 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

10. Staal Muurbeugel set 10cm

18,00 EUR
incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

Aanbiedingen

S-VHS adaptor-stekker, metalen behuizing, vergulden

S-VHS adaptor-stekker, metalen behuizing, vergulden
In plaats van 14,95 EUR
Alleen 7,50 EUR
U spaart 50 % / 7,45 EUR

incl. 21 % Omzetbelasting excl. Verzendkosten

Parse Time: 0.546s