LNBs-(ontvangstkoppen)
Wat de ontvangst betreft, is de LNB het hart van elk satellietsysteem. Het LNB is de eigenlijke ontvanger van de satellietsignalen die door de schotel worden gebundeld. Het signaal wordt tenslotte via een coaxiale kabel naar een satellietontvanger gezonden.

De afkorting LNB staat voor "low noise block" en kan worden vertaald als "signaalomzetter met lage ruis".